Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Westminster Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-815 ul. Sienna 93/55. W zakresie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisemnie pod ww. adresem oraz mailowo pod adresem e-mail info@westminster.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Westminster Day (określenie liczby uczestników, dystrybucja darmowych biletów, kontakt z uczestnikami w razie zmian organizacyjnych).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*, a naszym usprawiedliwionym interesem w przetwarzaniu tych danych jest sprawna i bezpieczna organizacja Westminster Day.

Nie musisz podawać danych osobowych, ale ich niepodanie spowoduje, że nie otrzymasz darmowego biletu na Westminster Day. W takim przypadku będziesz mógł uczestniczyć w wydarzeniu po zakupieniu biletu w dniu wydarzenia.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: podmiot IT odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzania stroną internetową wydarzenia.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wydarzeniu, chyba, że okażą się konieczne w związku z ewentualnymi roszczeniami.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (jak tego zażądasz napiszemy Ci jakie Twoje dane mamy, po co je przetwarzamy, komu udostępniamy, jak długo planujemy je przetwarzać i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują),
prawo do sprostowania danych osobowych (jeżeli Twoje dane jakiem mamy są nieprawidłowe to i nam to pokażesz to je poprawimy).
Ponadto masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli praw do żądania tego, żebyśmy dalej nie przetwarzali Twoich danych w ww. celu). Jeżeli będziesz chciał skorzystać z tego prawa musisz napisać, z jakiej szczególnej przyczyny nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane. Musimy moc ocenić zasadność Twojego sprzeciwu.

Może przysługiwać Ci też prawo do bycia zapomnianym, czyli do usunięcie przez nas Twoich danych osobowych z naszych baz. Prawo to będziesz mieć jeżeli:

będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe mimo, że nie będą już nam potrzebne,
skorzystasz skutecznie z prawa sprzeciwu, o którym pisaliśmy wyżej,
przetwarzanie Twoich danych będzie niezgodne z prawem,
usunięcia Twoich danych będzie od nas wymagać prawo.

Może przysługiwać Ci również praw do ograniczenia przetwarzania danych (tj. praw do żądania żebyśmy nie robili bez Twojej zgody nic poza przechowywaniem Twoich danych). Prawo to będzie Ci przysługiwać jeżeli:

złożysz sprzeciw (na czas kiedy będziemy rozpatrywać zasadność Twojego sprzeciwu)
będziesz kwestionować poprawność Twoich danych jakie przetwarzamy (na czas potrzebny na do sprawdzenia czy mamy poprawne dane)
przetwarzanie przez nas Twoich danych okazałoby się niezgodne z prawem (jeżeli nie będzie chciał, żeby Twoje dane zostały usunięte)
kiedy nam Twoje dane nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do dochodzenia, obrony czy ustalenia roszczeń.
Możesz również złożyć skargę do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO to – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)